ร้านง่วนสูนเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 จากร้านขายของชำเล็กๆ ในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดย นายอาจจิตต์ ลิ้มประนะ เป็นผู้ริเริ่มกิจการขายพริกไทย และเครื่องเทศเป็นอันดับแรก ด้วยคุณภาพแท้ 100% ภายใต้เครื่องหมาย ตรามือที่ 1 จนเป็นที่ยอมรับภายในประเทศอย่างกว้างขวาง
เพื่อตอบรับความเติบโตของความต้องการของสินค้าพริกไทย และเครื่องเทศที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการผลิตสินค้าคุณภาพดี


จึงเริ่มก่อตั้ง หจก.บางกอกชิลลี่ ขึ้นเพื่อดำเนินการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเป็นผู้ส่งออก สินค้าผลิตภัณฑ์ ตรามือที่ 1 ด้วยการเน้นถึงด้านคุณภาพชั้นเลิศของพริกไทยและเครื่องเทศ อีกทั้งบริการ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและอีกกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามสรรหาวัตถุดิบอีกทั้งวิธีการผลิต การทำความสะอาดด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการรักษาความสดใหม่ กลิ่นหอม และรสชาติ คุณประโยชน์ ของพริกไทยและเครื่องเทศไว้อย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2525
ได้รับเครื่องหมาย ม.อ.ก.297-2529 แสดงตรา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวดพริกไทยป่น ชนิดขาวตรามือชั้นคุณภาพที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2527
ได้รับเกียรติประวัติ สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 1984 จากประเทศสเปน
พ.ศ. 2531
ผู้ส่งออกยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (หมวดผู้ส่งออกพริกไทย)
พ.ศ. 2532
ได้รับประกาศโล่รางวัลผู้ผลิตพริกไทยป่นดีเด่น จาก ฯพณฯ มารุต บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2533
ได้รับเครื่องหมายเชลล์ชวนชิม จาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
พ.ศ. 2543
ได้รับเครื่องหมาย ISO 9002
พ.ศ. 2544
ได้รับเครื่องหมายรับรองสากล
พ.ศ. 2548
จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองระบบ GMP พริกไทย และเครื่องเทศ ตรามือที่ 1 และระบบ HACCP พริกไทยขาวป่น ตรามือที่ 1
พ.ศ. 2552
จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองระบบการบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2008
พ.ศ. 2554
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Prime Minister's Export Award 2011
พ.ศ. 2556
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Thailand Trust Mark 2013
พ.ศ. 2557
ได้รับการรับรองระบบ BRC ISSUE 6 พริกไทยขาวป่น และพริกไทยดำป่น ตรามือที่ 1
พ.ศ. 2557
ได้รับตรา Thai Select ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป 5 รายการ จากสำนักพัฒนาการค้า และธุรกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ