พริกไทยป่น ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด
Ground Chili
Packing : 45g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ (ขวดฝาบด)

Black Pepper Corn Grinder
Net wt : 150g

SPICE
NEWS


<div data-testid="post_message" class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{" tn":"k"}"="" id="js_266" style="font-size: 16px; line-height: 1.38; margin-top: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div id="id_5d9c0e3b20e998978281087" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; font-family: inherit;"><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><br></p></div></div>
SECRET
RECIPES


ซอสผัดพริกไทยดำ เห็นกันบ่อยๆ สำหรับเมนูผัดพริกไทยดำ เช่น ซี่โครงหมู ไก่ ปลากะพง เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อ กวาง กุ้ง และอื่นๆ ขั้นตอนยุ่งยากและเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะ สร้างทำเสร็จ อร่อยได้เพียงฉีกซอง nguansoon ซอสผงผัดพริกไทยดำ