The Special Memorable Evening at roong aroon school,bangkok,thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ด้วยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม “การประกวด Thai Pack Awards 2017” โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ทำการเลือกบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์ไทยที่เหมาะสมจากร้านค้า เพื่อเข้ารอบคัดเลือก จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการพิจารณา ให้คะแนนผลงาน และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการทำการพิจารณาคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
        1. การสื่อสารกับผู้บริโภคและการโปรโมทสินค้า (Communication and Promotion)
        2. การปกป้องสินค้าที่บรรจุ (Protection)
        3. ความสะดวก (Convenience)
        4. ความเหมาะสมในภาพรวม (Optimization)
        5. นวัตกรรม (Innovation)


วันนี้เรามีโครงการดีๆ กับสินค้าในราคาพิเศษ โดยจัดส่งฟรี ถึงบ้าน ในราคาสบายกระเป๋า พิเศษที่ LineShop เท่านั้น