The Special Memorable Evening at roong aroon school,bangkok,thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ด้วยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม “การประกวด Thai Pack Awards 2017” โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ทำการเลือกบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์ไทยที่เหมาะสมจากร้านค้า เพื่อเข้ารอบคัดเลือก จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการพิจารณา ให้คะแนนผลงาน และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการทำการพิจารณาคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
        1. การสื่อสารกับผู้บริโภคและการโปรโมทสินค้า (Communication and Promotion)
        2. การปกป้องสินค้าที่บรรจุ (Protection)
        3. ความสะดวก (Convenience)
        4. ความเหมาะสมในภาพรวม (Optimization)
        5. นวัตกรรม (Innovation)


สามารถหาซื้อสินค้าตรามือที่1 ได้แล้ว ที่website ของ LAZADA โดยตรง
วันนี้เรามีโครงการดีๆ กับสินค้าในราคาพิเศษ โดยจัดส่งฟรี ถึงบ้าน ในราคาสบายกระเป๋า พิเศษที่ LineShop เท่านั้น