พบกับ ง่วนสูน ตรามือที่1 ได้ที่งาน ANUGA 2019
พบกับ ง่วนสูน ตรามือที่1 ได้ที่งาน ANUGA 2019
งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองโคโลนจญ์ 
ประเทศเยรมันนี วันที่ 5-11 ตุลาคม 2562

#ง่วนสูนตรามือที่1คู่ครัวไทยกว่า60ปี #พริกไทยและเครื่องเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
Thai Tops Brand @SMX convention center, Manila Philippines
An old spice shop in Chinatown looks ordinary, but it's a must-visit spot.