พิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง”

สำนักงานเขตจอมทอง ทำพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง” (Hall of fame)

28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง ให้การต้อนรับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง” และทำการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประธานกรรมการบริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด (ง่วนสูน ตรามือที่ 1) ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพระราชทาน 904 สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตจอมทอง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเขตจอมทอง
สำนักงานเขตจอมทอง ได้จัดตั้ง “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นสถานที่ใช้เก็บรวบรวมกิจกรรมผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา ประกาศคุณความดีของจิตอาสาที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำความดี และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของเขตจอมทอง ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Facebook สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 งานจัดแสดงสินค้า ซึ่งจะมีจัดขึ้นในวันที่ 22-26 กันยายน 2563 

ง่วนสูน ตรามือที่1 ณ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม #Anuga2017 เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี
Thai Tops Brand @SMX convention center, Manila Philippines