รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น 2011
ประเภทใช้ตราสินค้าของตนเอง


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
An old spice shop in Chinatown looks ordinary, but it's a must-visit spot.
เมื่อเอ่ยถึง “พริกไทย” ในบ้านเรา สัญลักษณ์ “ตรามือที่ 1” ฉลากสีฟ้า ฝาสีแดง ดูจะเป็นสัญลักษณ์ที่นอกจากจะอยู่คู่ครัวไทยมานานแล้วยังสามารถการันตีถึงคุณภาพที่สุดยอดได้อีกด้วย