เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยป่น
ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม
พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Pepper Corn Grinder 
Net wt : 150g

ชุดขวดพร้อมฝาบด
 
เกลือสีดำ
หิมาลายัน

Himalayan Black Salt Grinder 
Packing : 85g
เกลือสีชมพู
หิมาลายัน

Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g

พริกไทยเม็ด 3 สี
(ขวดฝาบด)

Trio Colour Peppercorn Grinder
Packing : 35g
พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g
พริกไทยเม็ดขาว
(ขวดฝาบด)

White Peppercorn Grinder
Packing : 45g
เกลือทะเล
(เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

Sea Salt
Grinder
Net wt : 85g

พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Pepper Corn Grinder 
Net wt : 150g