Chili Mix Spices


Himalayan Pink Salt Grinder


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


Ground White Pepper
Ground White Pepper
Packing : 60g


Black Pepper Corn Grinder

Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

Tin Bottle
 
Ground White Pepper

Ground White Pepper
Tin Packing : 20g
Ground White Pepper

Ground White Pepper Tin Packing : 50g