เกลือสีชมพู หิมาลายัน (พร้อมฝาบด)
Himalayan Pink Salt Grinder

Net wt : 85g


พริกไทยป่น ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด
Ground Chili
Packing : 45g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ (ขวดฝาบด)

Black Pepper Corn Grinder
Net wt : 150g

เครื่องแกง
 
เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงมัสมั่นกึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing 500 g
เครื่องแกงกะหรี่กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงพะแนงกึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 500g
เครื่องต้มยำกึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 400g
เครื่องแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงมัสมั่นกึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงกะหรี่กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงพะแนงกึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 200g
เครื่องต้มยำกึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 70g
เครื่องแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงมัสมั่นกึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงกะหรี่กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงพะแนงกึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 100g
เครื่องต้มยำกึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 35g