พริกป่นผสม
เครื่องเทศ ตรามือที่ 1


พริกไทยป่น
ตรามือที่1 (จุกแดง)


ง่วนสูน ตรามือที่ 1 พริกไทยกระป๋อง 20 กรัม

สำหรับปรุง ผัด หมัก โรย ตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทาน 
ให้กลิ่นหอมของพริกไทยขาว รสเผ็ดร้อน


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

เครื่องแกง
 
เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงมัสมั่น
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing 500 g
เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงพะแนง
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 500g
เครื่องแกงส้ม
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 500g
เครื่องต้มยำ
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 400g
เครื่องแกงเขียวหวาน
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงมัสมั่น
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงพะแนง
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 200g
เครื่องแกงส้ม
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 200g
เครื่องต้มยำ
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 70g
เครื่องแกงเขียวหวาน
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงมัสมั่น
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงพะแนง
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 100g
เครื่องแกงส้ม
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 100g
เครื่องต้มยำ
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 35g