พริกป่นผสม
เครื่องเทศ ตรามือที่ 1


เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

ขวดพลาสติก
 
พริกขี้หนูป่นหยาบ

Crushed Chili
Packing : 100g
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

Iodized table Salt
Packing : 300g
ผงกะหรี่

Curry Powder
Packing : 100g
ผงพะโล้

Chinese five Spices Powder
Packing : 100g
พริกไทยขาวป่น

Ground White Pepper
Packing : 110g
พริกไทยดำเกล็ด

Crushed Black Pepper
Packing : 120g
พริกไทยเม็ดขาว
White Peppercorn
Packing : 120g
พริกไทยเม็ดดำ
Black Peppercorn
Packing : 100g
พริกไทยดำป่น
Ground Black Pepper
Packing : 110g
พริกขี้หนูป่นละเอียด
Ground Chili
Packing : 100g