เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยป่น
ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม
พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Pepper Corn Grinder 
Net wt : 150g

โอเรียนทอล โกรเซอรี่
 
เส้นหมี่

Rice Vermicelli
Packing 454g
เส้นก๋วยจั๊บ

Chinese Roll Noodle
Packing 500g
เส้นหมี่

Rice Vermicelli
220 g
เส้นเล็ก 10 มม.

Rice Stick 10 mm (XL)
454 g
เส้นเล็ก 5 มม.

Rice Stick 5 mm (L)
454 g
เส้นเล็ก 3 มม.

Rice Stick 3 mm (M)
454 g
เส้นเล็ก 1 มม.

Rice Stick 3 mm (S)
454 g
ขนมจีน

Khanom Jeen Thai noodle for Curry
400 g
ขนมจีน

Khanom Jeen Thai noodle for Curry
200 g
แป้งข้าวจ้าว

Rice Flour
Packing : 500g
แป้งข้าวโพด

Corn Starch
Packing : 500g
แป้งข้าวเหนียว

Glutinous Rice Flour
Packing : 500g
แป้งท้าวยายม่อม

Arrowroot Flour
Packing : 500g
แป้งมัน

Potato Starch
Packing : 500g
แป้งมันสำปะหลัง

Tapioca Starch
Packing : 500g
สาคูเม็ดเล็ก
(ขาว, เขียว, แดง)

Sago (Small) (White, Green, Red)
Packing : 500g
สาคูเม็ดใหญ่
(ขาว, เขียว, แดง)

Sago (Big) (White, Green, Red)
Packing : 500g
น้ำตาลปี๊บ
Palm Sugar Packing : 500g
ซอสบ๊วย (บ๊วยเจี่ย)
ตรา No.1 Choice
Sweet Plum Sauce Packing : 150g
น้ำจิ้มไก่ ตรามือที่ 1
Sweetened Chili Sauce Packing : 730g
น้ำจิ้มไก่
ตรา No.1 Choice
Sweetened Chili Sauce Packing : 150g
บ๊วยน้ำ
ดองในน้ำเกลือ

Preserved Prunes
Packing : 16oz./454g
น้ำมันงา
ตรา No.1 Choice
Sesame Oil Packing : 150g
น้ำมันพริกเผาเล็ก
ตรา No.1 Choice
Chili Oil Packing : 150g
กระเทียมดอง

Pickled Garlic
Packing : 16oz./454g
ซอสเปรี้ยว (จิ๊กโฉ่ว)
ตรา No.1 Choice
Chinese Black Vinegar Packing : 150g
ซอสบ๊วย (บ๊วยเจี่ย) ตรา No.1 Choice
Sweet Plum Sauce Packing : 730g
ขิงดอง

Pickled Ginger
Packing : 16oz./454g
ซอสบ๊วย (บ๊วยเจี่ย) ตรา No.1 Choice
Sweet Plum Sauce Packing : 730g
มะนาวดอง

Pickled Lime
Packing : 16oz./454g
พริกไทยเม็ดสดในน้ำเกลือ (ชนิดเด็ดก้าน)

Green Pepper without Stem In Brine
Packing : 8oz./227g
ลูกชิดในน้ำเชื่อม

Plam Seeds in Syrup
Packing : 16oz./454g
พริกไทยเม็ดสดในน้ำเกลือ (ชนิดมีก้าน)

Green Pepper with Stem In Brine
Packing : 16oz./454g