เกลือสีชมพู หิมาลายัน (พร้อมฝาบด)
Himalayan Pink Salt Grinder

Net wt : 85g


พริกไทยป่น ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด
Ground Chili
Packing : 45g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ (ขวดฝาบด)

Black Pepper Corn Grinder
Net wt : 150g

ขวดพลาสติก
 
พริกขี้หนูป่นหยาบ

Crushed Chili
Packing : 100g
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

Iodized table Salt
Packing : 300g
ผงกะหรี่

Curry Powder
Packing : 100g
ผงพะโล้

Chinese five Spices Powder
Packing : 100g
พริกไทยขาวป่น

Ground White Pepper
Packing : 110g
พริกไทยดำเกล็ด

Crushed Black Pepper
Packing : 120g
พริกไทยเม็ดขาว
White Peppercorn
Packing : 120g
พริกไทยเม็ดดำ

Black Peppercorn
Packing : 110g
พริกไทยดำป่น

Ground Black Pepper
Packing : 110g
พริกขี้หนูป่น

Hot Chili Powder
Packing : 100g