เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยป่น
ตรามือที่1 (จุกแดง)


Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม
พริกขี้หนูป่นละเอียด 45 กรัม


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Pepper Corn Grinder 
Net wt : 150g

บิ๊กแพค
 
พริกไทยขาวป่น

Ground White Pepper
Packing : 500g
พริกไทยเม็ดขาว

White Peppercorn
Packing : 500g
พริกไทยเม็ดดำ

Black Peppercorn
Packing : 450g
พริกไทยดำเกล็ด

Black Pepper for Steak
Packing : 450g
ใบโหระพา

Sweet Basil Leaves
Packing : 65g
พลาสเลย์

Parsley
Packing : 90g
พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน

Dried Hot Chili without Stem
Packing : 100g
มาโจรัม

Marjoram
Packing : 110g
ทารากอน

Tarragon
Packing : 110g
ออริกาโน

Oregano
Packing : 130g
โรสแมรี่

Rosemary
Packing : 140g
ไทม์

Thyme
Packing : 170g
อบเชยแท่ง

Cinnamon
Packing : 400g
อบเชยป่น

Ground Cinnamon
Packing : 400g
ปาปริก้าป่น

Ground Paprika
Packing : 350g
โป๊ยกั๊กป่น

Ground Star of Anise
Packing : 350g
เม็ดผักชีป่น

Ground Coriander Seeds
Packing : 350g
ยี่หร่าป่น

Ground Cumin
Packing : 350g
ผงพะโล้

Chinese five Spices Powder
Packing : 350g
ผงกะหรี่

Curry Powder
Packing : 450g
ตะไคร้ป่น

Ground Dried Lemon Grass
Packing : 400g
ลูกจันทน์ป่น

Ground Nutmeg
Packing : 500g
แป้งมันฝรั่ง
(แป้งมันฮ่องกง)


Potato Starch
Packing : 500g
แป้งมันสำปะหลัง

Tapioca Starch
Packing : 400g