Chili Mix Spices


Himalayan Pink Salt Grinder


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


Ground White Pepper
Ground White Pepper
Packing : 60g


Black Pepper Corn Grinder

Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

Plastic Bottle
 
Crushed Chili

Crushed Chili
Packing : 100g

Iodized table Salt

Iodized table Salt
Packing : 300g
Curry Powder

Curry Powder
Packing : 100g
Chinese five Spices Powder

Chinese five Spices Powder
Packing : 100g
Ground White Pepper
Ground White Pepper
Packing : 110g
Crushed Black Pepper

Crushed Black Pepper
Packing : 120g
White Peppercorn
White Peppercorn
Packing : 120g
Black Peppercorn
Black Peppercorn
Packing : 100g
Ground Black Pepper
Ground Black Pepper
Packing : 110g
Ground Chili
Ground Chili
Packing : 100g