พริกป่นผสม
เครื่องเทศ ตรามือที่ 1


เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

กระป๋อง
 
พริกไทยป่น
ตรามือที่1 (จุกแดง)

Ground White Pepper
Tin Packing : 20g


พริกไทยป่น
ตรามือที่ 1

Ground White Pepper Tin Packing : 50g


ขวดแก้วขนาดใหม่
 
พริกขี้หนูป่นละเอียด
ตรามือที่ 1


พริกไทยดำป่น
ตรามือที่ 1


พริกไทยขาวป่น
ตรามือที่ 1


เกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีน ตรามือที่ 1


พริกป่นผสม
เครื่องเทศ ตรามือที่ 1


ขวดแก้ว
 
ขิงป่น
Ground Ginger
Packing : 30g


ผงพะโล้
Chinese five Spices Powder
Packing : 40g


ผงกะหรี่ สูตรคลาสสิค
Classic Curry Powder
Packing : 50g


ปาปริก้าป่น
Ground Paprika
Packing : 45g


อบเชยป่น
Ground Cinnamon
Packing : 45g


เกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน

lodized Table Salt
Packing : 90g


ผงกะหรี่ สูตรดั้งเดิม ตรามือที่1

Curry powder
NO.1 HAND BRAND
Packing : 50g


ผงกะหรี่ สูตรดั้งเดิม ตรามือที่ 1


Original Curry powder
NO.1 HAND BRAND
Packing : 115g


ออลสไปซ์
Allspice Seed
Packing : 35gใบมะกรูดป่น
Ground Kaffir Lime Leaf
Packing : 40g


ผงมาซาล่า
Masala Powder
Packing : 40g


เปาะหอม
Sage
Packing : 40g


ชุดขวดพร้อมฝาบด
 
เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน
(ขวดฝาบด)


เกลือสีดำ
หิมาลายัน

Himalayan Black Salt Grinder 
Packing : 85g


เกลือสีชมพู
หิมาลายัน

Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85gพริกไทยเม็ด 3 สี
(ขวดฝาบด)

Trio Colour Peppercorn Grinder
Packing : 35g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g


พริกไทยเม็ดขาว
(ขวดฝาบด)

White Peppercorn Grinder
Packing : 45g


เกลือทะเล
(เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

Sea Salt
Grinder
Net wt : 85gพริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Peppercorn Grinder 
Net wt : 150g


ขวดพลาสติก
 
พริกขี้หนูป่นหยาบ

Crushed Chili
Packing : 100g


เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

Iodized table Salt
Packing : 300g


ผงกะหรี่

Curry Powder
Packing : 100g


ผงพะโล้

Chinese five Spices Powder
Packing : 100g


พริกไทยขาวป่น

Ground White Pepper
Packing : 110g


พริกไทยดำเกล็ด

Crushed Black Pepper
Packing : 120g


พริกไทยเม็ดขาว
White Peppercorn
Packing : 120g


พริกไทยเม็ดดำ
Black Peppercorn
Packing : 100g


พริกไทยดำป่น
Ground Black Pepper
Packing : 110g


พริกขี้หนูป่นละเอียด
Ground Chili
Packing : 100g


บิ๊กแพค
 
พริกไทยขาวป่น

Ground White Pepper
Packing : 500g


พริกไทยเม็ดขาว

White Peppercorn
Packing : 500g


พริกไทยเม็ดดำ

Black Peppercorn
Packing : 450g


พริกไทยดำเกล็ด

Black Pepper for Steak
Packing : 450g


พาร์สเล่ย์

Parsley
Packing : 90g


พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน

Dried Hot Chili without Stem
Packing : 100g


อบเชยป่น

Ground Cinnamon
Packing : 400g


เม็ดยี่หร่าป่น

Ground Cumin
Packing : 350g


ผงกะหรี่

Curry Powder
Packing : 450g


ใบโหระพา

Sweet Basil Leaves
Packing : 65g


มาโจรัม

Marjoram
Packing : 110g


ทารากอน

Tarragon
Packing : 110g


เครื่องแกง
 
เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 500g


เครื่องแกงมัสมั่น
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing 500 g


เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 500g


เครื่องแกงพะแนง
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 500g


เครื่องแกงส้ม
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 500g


เครื่องต้มยำ
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Soup Paste
Packing : 400g


เครื่องแกงเขียวหวาน
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Paste
Packing : 200g


เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Paste
Packing : 200g


เครื่องแกงมัสมั่น
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Matsaman Curry Paste
Packing : 200g


เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Paste
Packing : 200g


เครื่องแกงพะแนง
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Panang Curry Paste
Packing : 200g


เครื่องแกงส้ม
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Kaeng Som Paste
Packing : 200g


ชุดเครื่องเทศ เซ็ต
 
เครื่องเทศปรุงต้มยำ

Dried Tom Yum Herbs (Hot & Sour Soup Mix)
Packing : 42g


เครื่องเทศปรุงต้มข่า

Galangal Cream Soup (Tom Kha)
Packing : 55g


เครื่องปรุงน้ำพะโล้สำเร็จรูป

Instant Five Chinese Spices Soup Set
Packing : 65g


ผัดไทย

Pad Thai Noodles
Packing : 160g


 
ผงต้มยำกึ่งสำเร็จรูป

Instant Tom Yum Powder
Packing : 30g


ซอสผงปรุงรส
รสหม่าล่า

Mala Seasoning Sauce Powder 
Packing : 30g


เครื่องแกงกะหรี่
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Yellow Curry Powder
Packing : 55g


ซอสผงปรุง
รสลาบ - น้ำตก

Laab-Numtok Seasoning Sauce Powder
Packing : 50g


ซอสผงปรุงรสสำหรับข้าวผัดกระเพรา

Holy Basil Fried Rice Seasoning Sauce Powder
Packing : 50g


ซอสผงปรุง
ข้าวผัดสับปะรด

Pineapple Fried Rice Seasoning Sauce Powder
Packing : 25g


ซอสผงผัดพริกไทยดำ

Black Pepper Sauce Powder
Packing : 50g


เครื่องแกงเขียวหวาน
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Green Curry Powder
Packing : 55g


ผงปรุงอบวุ้นเส้น

Baked Bean Vermicelli Sauce Powder
Packing : 40g


เครื่องแกงเผ็ด
กึ่งสำเร็จรูป

Instant Red Curry Powder
Packing : 55g


น้ำจิ้มแจ่วเผ็ดมาก
ชนิดผง

Jaew Thai Dipping Sauce Powder-Hot
Packing : 30g


น้ำจิ้มสะเต๊ะ
ชนิดผง

Satay Dipping Sauce Powder
Packing : 40g


โอเรียนทอล โกรเซอรี่
 
ขนมจีน

Khanom Jeen Thai noodle for Curry
200 g


แป้งข้าวจ้าว

Rice Flour
Packing : 500g


แป้งข้าวโพด

Corn Starch
Packing : 500g


แป้งข้าวเหนียว

Glutinous Rice Flour
Packing : 500g


แป้งท้าวยายม่อม

Arrowroot Flour
Packing : 500g


แป้งมัน

Potato Starch
Packing : 500g


แป้งมันสำปะหลัง

Tapioca Starch
Packing : 500g


สาคูเม็ดเล็ก
(ขาว, เขียว, แดง)

Sago (Small) (White, Green, Red)
Packing : 500g


สาคูเม็ดใหญ่
(ขาว, เขียว, แดง)

Sago (Big) (White, Green, Red)
Packing : 500g


น้ำตาลปี๊บ
Palm Sugar Packing : 500g


ซอสบ๊วย (บ๊วยเจี่ย)
ตรา No.1 Choice
Sweet Plum Sauce Packing : 150g


น้ำจิ้มไก่
ตรา No.1 Choice
Sweetened Chili Sauce Packing : 150g