พริกป่นผสม
เครื่องเทศ ตรามือที่ 1


เกลือสีชมพู
หิมาลายัน


Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g


พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
Packing : 60g


พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)


Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g

ชุดขวดพร้อมฝาบด
 
เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน
(ขวดฝาบด)
เกลือสีดำ
หิมาลายัน

Himalayan Black Salt Grinder 
Packing : 85g
เกลือสีชมพู
หิมาลายัน

Himalayan Pink Salt Grinder 
Packing : 85g

พริกไทยเม็ด 3 สี
(ขวดฝาบด)

Trio Colour Peppercorn Grinder
Packing : 35g
พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Peppercorn Grinder
Packing : 35g
พริกไทยเม็ดขาว
(ขวดฝาบด)

White Peppercorn Grinder
Packing : 45g
เกลือทะเล
(เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

Sea Salt
Grinder
Net wt : 85g

พริกไทยเม็ดดำ
(ขวดฝาบด)

Black Peppercorn Grinder 
Net wt : 150g